Zabava

Sponzori sajta

 

Istorija Novog Bečeja

Uporedo sa rušenjem becejske tvrdave 1701. godine otpocelo se sa izgradnjom novih naselja, posebno na desnoj obali Tise gde se imala smestiti srpska milicija radi odbrane od Turaka. Tako nastaje današnji Becej, za razliku od banatskog koji ce još jedno krace vreme ostati na turskoj teritoriji i po tome više od dva veka nositi naziv Turski Becej a u madarskoj varijanti i danas.
Polovinom XVIII veka dolazi do razvoja još jednog naselja u blizini nekadašnje becejske tvrdave. Naime, srpski granicari koji nisu otišli u seobama u Rusiju, ostali su da žive u Banatu sa odredenim privilegijama u okvirima Velikokikindskog distrikta a Vranjevo, koje se prvi put u istorijskim izvorima pominje 1717. godine, uci ce u njegov sastav pod nazivom Franovo. Godine 1888. mesto menja naziv u Arac i tada otpocinje intenzivnije naseljavanje madarskog stanovništva u ovo naselje gde je vecinsko stanovništvo bilo srpsko. Zabeleženo je nokoliko tumacenja o poreklu imena Vranjevo. Jedno govori da je mesto dobilo ime po mnoštvu vrana koje se i danas u velikim jatima mogu sresti u vranjevackom ataru i drugo, po doseljenim Srbima iz okoline Vranja u vreme seobe 1690. godine. U drugoj polovini XIX veka ova dva naselja postaju jedni od najvažnijih i najznacajnijih centara trgovine pšenice u citavoj Austro-Ugarskoj monarhiji. godine 1832. u turskobecejsko pristanište stiže prvi parobrod, a maja 1872. godine tu se usidrio i brod koji je u posetu dovezao cara Franju Josifa. U novoformiranoj jugoslovenskoj državi Turski Becej 1921. godine menja svoj naziv u Novi Becej, a vranjevacki Srbi vracaju naziv iz vremena Velikokikindskog distrikta. Mada je Novi Becej bio administrativno sedište, ekonomski jaki vranjevacki domacini uspevali su da sacuvaju svoju posebnost i pored nastojanja da se ova dva naselja spoje 1929. godine. Do spajanja ova dva mesta ipak dolazi posle Drugog svetskog rata 1946. godine pod nazivom Vološinovo, a tek 1952. godine ono ce poneti današnji naziv Novi Becej.

<Pogledaj istoriju Bečeja>